Ασφάλεια

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Στο waiz εγγυόμαστε ότι οι χρήστες κινούνται σε περιβάλλον απόλυτης ασφάλειας, καθώς η εφαρμογή ενεργεί υπό την άδεια πιστωτικού ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία PSD2 (Payment Service Directive 2). Η  PSD2 επιτρέπει σε ιδρύματα πληρωμών ή fintechs να συλλέγουν μετά από συναίνεση των χρηστών, πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία των λογαριασμών πληρωμών τους και να τα παρουσιάζουν στους ίδιους, μέσω των εφαρμογών τους.

2
1

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Στο waiz πληρούμε όλες τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις όπως ορίζει το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και έτσι παρέχουμε στους χρήστες μας ασφάλεια τραπεζικών προδιαγραφών. Όλα τα δεδομένα είναι κρυπτογραφημένα με την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία (κλειδιά κρυπτογράφησης 2048-bit) ενώ τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή και εγχώρια νομοθεσία. H διασύνδεση με την τράπεζά σου για την άντληση πληροφοριών ή την εκκίνηση πληρωμών γίνεται μέσω διαπιστευμένων και ασφαλών APIs και τα στοιχεία που βλέπεις στην οθόνη του waiz αποστέλλονται σε εμάς από την τράπεζά σου μετά την ταυτοποίησή σου. Παράλληλα, κατά την εκκίνηση πληρωμών, εκτός από την ταυτοποίησή σου από την τράπεζά σου, η ολοκλήρωση των συναλλαγών απαιτεί και ισχυρή εξακρίβωση πελάτη (Strong Customer Authentication).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στο waiz δεν έχουμε πρόσβαση στα τραπεζικά διαπιστευτήρια σου καθώς η ταυτοποίησή σου γίνεται στο περιβάλλον της τράπεζάς σου. Τα δεδομένα που συλλέγουμε από τις τράπεζες είναι μόνο αυτά που βλέπεις κατά τη χρήση της εφαρμογής τα οποία ούτε πωλούνται, ούτε χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς. Ταυτόχρονα, η διατήρηση δεδομένων μεταφορών χρημάτων ακολουθεί τα πλαίσια της Ελληνικής Νομοθεσίας.

3