• ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

  Με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία το waiz είναι εγγεγραμμένο στην Τράπεζα της Ελλάδας ως Πάροχος Υπηρεσιών Πληροφοριών Λογαριασμού (Account Information Service Provider – AISP) και Πάροχος Υπηρεσιών Εκκίνησης Πληρωμών (Payment Initiation Service Provider – PISP), σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία PSD2 (Payment Service Directive 2).


  Η PSD2 επιτρέπει σε νέα και υπάρχοντα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή fintechs να συλλέγουν κατόπιν συναίνεσης των χρηστών, τα στοιχεία των λογαριασμών πληρωμών τους και να τα παρουσιάζουν στους ίδιους, μέσω των εφαρμογών τους.


  Η PSD2 ορίζει ότι οι πελάτες των τραπεζών με τη συγκατάθεσή τους και χωρίς επιπλέον εγκρίσεις από τις ίδιες τις τράπεζές τους, μπορούν να δίνουν πρόσβαση στα δεδομένα τους σε εγγεγραμμένους παρόχους.

 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

  Το waiz πληροί όλες τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας όπως ορίζονται από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) και το GDPR και έτσι παρέχει στους χρήστες του ασφάλεια τραπεζικών προδιαγραφών.

  Όλα τα δεδομένα είναι κρυπτογραφημένα με την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία (κλειδιά κρυπτογράφησης 2048-bit) ενώ τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή και εγχώρια νομοθεσία.

  H διασύνδεση με την τράπεζά σου για την άντληση πληροφοριών ή την εκκίνηση πληρωμών γίνεται μέσω διαπιστευμένων και ασφαλών APIs. Η τράπεζά σου σε ταυτοποιεί και μας αποστέλλει τα στοιχεία που βλέπεις στο waiz.

  Στην περίπτωση Εκκίνησης Πληρωμών, εκτός από την ταυτοποίησή σου από την τράπεζά σου, η ολοκλήρωση των συναλλαγών απαιτεί ισχυρή ταυτοποίηση χρήστη (Strong Customer Authentication).

 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Δεν έχουμε πρόσβαση στα διαπιστευτήριά σου (e-banking credentials) καθώς η ταυτοποίησή σου γίνεται στο περιβάλλον της τράπεζάς σου.

  Τα δεδομένα – ατομικά και συλλογικά - δεν πωλούνται και δεν χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς.

  Η χρήση της εφαρμογής γίνεται ανώνυμα καθώς δεν γίνεται ταύτιση δεδομένων με πραγματικά πρόσωπα. Η εφαρμογή συλλέγει από τις τράπεζες μόνο τα δεδομένα που βλέπετε κατά τη χρήση της και τίποτα πέραν αυτών.

  Δεν αποθηκεύουμε δεδομένα μετά την κατάργηση του λογαριασμού μιας τράπεζας ή τη διαγραφή του λογαριασμού σας στο waiz.

  H διατήρηση δεδομένων μεταφορών χρημάτων ακολουθεί τα πλαίσια της Ελληνικής Νομοθεσίας.