Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ), μία από τις ηγέτιδες τράπεζες στην Ελλάδα (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 000237901000), με έδρα στην Αθήνα (οδός Αιόλου 86), (εφεξής «η Τράπεζα», «εμείς», «μας»), παρέχει σε πελάτες Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (εφεξής «εσείς», «σας»), την εφαρμογή WAIZ (η «Εφαρμογή»), μέσω της οποίας παρέχονται Υπηρεσίες Πληροφοριών Λογαριασμού όπως περιγράφονται στον Νόμο 4537/2018 (ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας ΕΕ 2015/2366 - PSD II). Το WAIZ σας επιτρέπει να συγκεντρώσετε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς σας στους οποίους έχετε πρόσβαση σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση (online), μέσω μίας ασφαλούς εφαρμογής και αναλύει τα στοιχεία του λογαριασμού σας προκειμένου να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε τα χρήματά σας ευκολότερα και αποτελεσματικότερα («οι Υπηρεσίες»). Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών.

1. Προϋποθέσεις χρήσης της υπηρεσίας

Με την εγκατάσταση της Εφαρμογής και τη χρήση των Υπηρεσιών μας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης και τη Δήλωσή μας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να βρείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της Εφαρμογής και τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.waiz.gr ή στην Εφαρμογή.
Παρακαλούμε να μελετήσετε με προσοχή τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης πριν τους αποδεχθείτε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή μόνον εάν είστε άνω των 18 ετών. Με τη χρήση της Εφαρμογής, επιβεβαιώνετε ότι είστε άνω των 18 ετών.
Οι παρόντες Όροι διέπουν τη σχέση σας με εμάς και ισχύουν από την ημερομηνία της αρχικής εγκατάστασης της εφαρμογής WAIZ και της εγγραφής σας στις Υπηρεσίες μας μέχρι την εκ μέρους σας διαγραφή του λογαριασμού σας ή την καταγγελία σύμφωνα με την ενότητα ΙΧ παρακάτω.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@waiz.gr.

2. Καλώς ήρθατε στην εφαρμογή

Για την είσοδό σας στην Υπηρεσία, πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή WAIZ σε μία τηλεπικοινωνιακή ή ηλεκτρονική συσκευή, ήτοι σε συσκευή smartphone ή tablet (εφεξής η «Συσκευή»). Για την εγκατάσταση της Εφαρμογής στη Συσκευή, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που παρέχονται μέσω της Εφαρμογής. Η Εφαρμογή μπορεί να εγκατασταθεί σε μία ή περισσότερες Συσκευές.
Όταν συνδεθείτε για πρώτη φορά στις Υπηρεσίες μέσω της Εφαρμογής, πρέπει να εγγραφείτε στις Υπηρεσίες και να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό εισάγοντας την ηλεκτρονική διεύθυνση και το όνομά σας, και να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης (εφεξής ο «Κωδικός Πρόσβασης»). Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση επαληθεύεται κατά τη διαδικασία της εγγραφής. Η ηλεκτρονική διεύθυνση μαζί με τον Κωδικό Πρόσβασης σάς παρέχει πρόσβαση στην Εφαρμογή (εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τετραψήφιο PIN ή τα αποθηκευμένα βιομετρικά στοιχεία της Συσκευής σας, όπως δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων ή αναγνώρισης προσώπου, ανάλογα με τις λειτουργίες που υποστηρίζει η συσκευή σας).
Θα πρέπει να τηρείτε τον Κωδικό Πρόσβασής σας μυστικό. Σε περίπτωση απώλειάς του, μπορείτε να τον επαναφέρετε ακολουθώντας τη διαδικασία ανάκτησης του Κωδικού Πρόσβασης μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης, την οποία έχετε εισάγει στην Εφαρμογή. Συμφωνείτε και κατανοείτε ότι είστε υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας αυτών των πληροφοριών.
Μετά την πρώτη σύνδεσή σας στην Υπηρεσία, στη συνέχεια μπορείτε να συνδέεστε με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
a. Με την εισαγωγή της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης και του Κωδικού Πρόσβασης που ορίσατε κατά τη διαδικασία εγγραφής σας,
b. Με την εισαγωγή του τετραψήφιου PIN σας,
c. Μέσω κωδικού ασφαλείας/προτύπου που δημιουργείται με έλεγχο ταυτότητας με χρήση του δακτυλικού σας αποτυπώματος (Touch ID) ή με έλεγχο της ταυτότητας με χρήση της αναγνώρισης προσώπου (Face ID), που έχουν επιλεγεί από εσάς για τη συγκεκριμένη χρήση.

Για την πρόσβαση στην Υπηρεσία με τη χρήση δακτυλικού αποτυπώματος (Touch ID) ή με αναγνώριση προσώπου (Face ID) απαιτείται η Συσκευή σας, στην οποία έχετε εγκαταστήσει την Εφαρμογή, να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό (π.χ. αισθητήρα Touch ID, εξοπλισμό αναγνώρισης των μοναδικών τρισδιάστατων χαρακτηριστικών του προσώπου μέσω κάμερας TrueDepth) και να υποστηρίζει τεχνικά τη συγκεκριμένη λειτουργία.
Οποιοδήποτε δακτυλικό αποτύπωμα (Touch ID) ή αναγνωρισμένο πρόσωπο (Face ID) που είναι αποθηκευμένο στη Συσκευή σας θα επιτρέπει την πρόσβαση στις Υπηρεσίες. Εάν υπάρχουν άλλοι χρήστες της Συσκευής που το δακτυλικό τους αποτύπωμα (Touch ID) ή η αναγνώριση προσώπου (Face ID) είναι αποθηκευμένο σε αυτήν, δεν θα πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα πρόσβασης στην Υπηρεσία.
Προς άρση οιασδήποτε αμφισβήτησης, ρητώς συμφωνείται ότι για την πρόσβαση στην Εφαρμογή και την μέσω αυτής ενεργοποίηση και χρήση της Υπηρεσίας μέσω κωδικού ασφαλείας/προτύπου που δημιουργείται με χρήση του δακτυλικού σας αποτυπώματος (Touch ID) ή με αναγνώριση προσώπου (Face ID), θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο το δικό σας δακτυλικό αποτύπωμα (Touch ID) ή πρόσωπο (Face ID).
Το WAIZ δεν καταγράφει, αναπαράγει ή αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο τον κωδικό PIN, το δακτυλικό αποτύπωμα (Touch ID) ή την αναγνώριση προσώπου (Face ID) σας. Τα επιμέρους χαρακτηριστικά του δακτυλικού αποτυπώματος ή της αναγνώρισης προσώπου σας κρυπτογραφούνται, δεν εξέρχονται από τη Συσκευή σας, δεν δημιουργούνται εφεδρικά αντίγραφα αυτών (π.χ. στο iCloud) ή οπουδήποτε αλλού και προστατεύονται αποκλειστικά στη Συσκευή σας, στην οποία ο ίδιος έχετε εγκαταστήσει την Εφαρμογή.
Θα πρέπει να μεριμνάτε για την ασφαλή και αποτελεσματική αποθήκευση της Συσκευής σας και των κωδικών πρόσβασής σας στην Υπηρεσία.

3. Με μια ματιά (υπηρεσίες)

Η Εφαρμογή σας επιτρέπει να έχετε μία σαφή εικόνα όλων των λογαριασμών πληρωμών (τρεχούμενων και ταμιευτηρίου) και των καρτών σας (πιστωτικών και προπληρωμένων) που τηρούνται σε οποιαδήποτε από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες ή σε άλλους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών στην Ελλάδα (ήτοι: στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την Alpha Bank, τη Eurobank, την Τράπεζα Πειραιώς, την Ν26 και τη Revolut), με τους οποίους διατηρείτε συναλλακτική σχέση (ο/οι «Πάροχός/οί» σας), καθώς και τα στοιχεία όλων των συναλλαγών επί των λογαριασμών αυτών, συγκεντρωμένα όλα σε ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον. Η Εφαρμογή κατηγοριοποιεί αυτομάτως όλες τις συναλλαγές σας και σας παρέχει πρόσβαση σε εξατομικευμένες αναφορές. Ταυτόχρονα, οι Υπηρεσίες, σας παρέχουν τη δυνατότητα να θέτετε στόχους και προκλήσεις και να δημιουργείτε προϋπολογισμούς για την παρακολούθηση των εξόδων σας. Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε ενημερώσεις για διάφορα γεγονότα (π.χ. χαμηλό υπόλοιπο, διαθέσιμη μηνιαία αναφορά, απρόβλεπτες συναλλαγές, κ.λπ.).
Σκοπός της Εφαρμογής είναι να την χρησιμοποιήσετε ως εργαλείο για την παρακολούθηση και διαχείριση των οικονομικών σας με τον κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, οι Υπηρεσίες περιορίζονται στην παροχή της Υπηρεσίας Πληροφοριών Λογαριασμού όπως περιγράφεται στον Νόμο 4537/2018 και δεν συνιστούν οικονομικές ή επαγγελματικές συμβουλές.

4. Ταυτοποίηση και πληροφορίες λογαριασμού

Προκειμένου να παράσχουμε τις Υπηρεσίες, θα χρειαστεί να μας δώσετε ορισμένα στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας με τους Παρόχους σας και να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς και τις συναλλαγές. Επιπλέον, θα χρειαστεί να έχουμε πρόσβαση στα τραπεζικά στοιχεία σας, δηλ. ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που επιθυμείτε να προσθέσετε στην Εφαρμογή (όπως διαπιστευτήρια σύνδεσης (log-in) στο λογαριασμό ηλεκτρονικής τραπεζικής σας). Οι πληροφορίες που ζητάμε και αντλούνται είναι μόνο οι απολύτως απαραίτητες για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική χρήση του WAIZ, ενώ το περιεχόμενό τους αποθηκεύεται πλήρως κρυπτογραφημένο χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό. Τα τραπεζικά στοιχεία σας κρυπτογραφούνται με τη χρήση ασύμμετρου μηχανισμού κλειδιών (asymmetric key mechanism), ο οποίος χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο RSA με πιστοποίηση x.509v3. Επιπλέον, όλοι οι διακομιστές (servers) έχουν διαμορφωθεί ώστε να χρησιμοποιούν το TLS 1.2., 1.1. ή 1.0. για την κρυπτογράφηση των δεδομένων προς διαβίβαση.
Θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι οι πληροφορίες που εισάγετε στην Εφαρμογή είναι πάντα ακριβείς και επικαιροποιημένες, διαφορετικά η Εφαρμογή δεν θα μπορεί να λειτουργεί σωστά. Εάν οποιαδήποτε στιγμή θεωρήσουμε ότι οι πληροφορίες σας είναι μη επικαιροποιημένες ή ανακριβείς, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να τις επικαιροποιήσετε και να επαναλάβετε τη διαδικασία ταυτοποίησης.
Για τους σκοπούς της ομαδοποίησης των λογαριασμών ως μέρος των Υπηρεσιών, παρέχετε σε εμάς (καθώς και στους τρίτους παρόχους μας) περιορισμένη πληρεξουσιότητα πρόσβασης για λογαριασμό σας σε διαδικτυακές σελίδες τρίτων, δηλ. του Παρόχου ή των Παρόχων σας, να αντλούμε και να χρησιμοποιούμε τις Πληροφορίες των Λογαριασμών σας – αναφορικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που καταχωρείτε στην Εφαρμογή και σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – με την πλήρη εξουσία και αρμοδιότητα να προβαίνουμε σε και να εκτελούμε κάθε ενέργεια που απαιτείται σε σχέση με τις εν λόγω δραστηριότητες όπως περιγράφονται στους παρόντες Όρους , ως εάν ενεργούσατε αυτοπροσώπως.
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι κατά την εκ μέρους μας πρόσβαση και άντληση πληροφοριών λογαριασμών από τους Παρόχους σας, ενεργούμε ως «αντιπρόσωπός σας», και όχι ως αντιπρόσωπος οποιουδήποτε από τους Παρόχους σας ή για λογαριασμό αυτού.
Δηλώνετε και εγγυάστε ότι δικαιούστε να μας υποβάλετε όλες τις προαναφερόμενες πληροφορίες προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τους αναφερόμενους στους παρόντες Όρους σκοπούς, χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση ή περιορισμό του δικαιώματός σας.
Σε περίπτωση που μας διατεθεί από τον Πάροχό σας μία ειδική διεπαφή πρόσβασης, εγκεκριμένη σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις , θα αντλούμε τις Πληροφορίες των Λογαριασμών σας μέσω αυτής, υποβάλλοντας αιτήματα στον Πάροχό σας προκειμένου να μας αποστέλλει με τη συναίνεσή σας πληροφορίες για τους Λογαριασμούς σας. Προκειμένου η Εφαρμογή να επικαιροποιείται αυτόματα, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση και να επικαιροποιούμε τις Πληροφορίες των Λογαριασμών σε τακτική βάση (έως 4 φορές το 24ωρο όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία), κάθε φορά που πραγματοποιείτε είσοδο στην Εφαρμογή, και όταν ανανεώνετε χειροκίνητα την Εφαρμογή.

5. Αναβαθμίσεις και συντήρηση

Για την ορθή και ασφαλή λειτουργία της Εφαρμογής, απαιτείται η Συσκευή σας να είναι συμβατή με αυτή και με το κατάλληλο λογισμικό. Για την ασφαλή και ορθή παροχή των Υπηρεσιών ή για την προσθήκη νέων λειτουργιών/χαρακτηριστικών, μπορεί να σας ζητήσουμε να αναβαθμίσετε τη Συσκευή σας ή περιστασιακά να τροποποιούμε τον κατάλογο των συμβατών συσκευών ή του λογισμικού.
Δεν επιτρέπεται η χρήση της Eφαρμογής σε συσκευές στις οποίες έχει παρακαμφθεί το λειτουργικό τους σύστημα (jailbroken – rooted συσκευές). Τέτοιες συσκευές είναι ευάλωτες σε επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού και σε ιούς, θέτοντας σε κίνδυνο, μεταξύ άλλων, και την ασφάλεια της Συσκευής και της Εφαρμογής. Η εγκατάσταση ή/και χρήση του WAIZ στις εν λόγω συσκευές συνιστά παραβίαση, μεταξύ άλλων, των όρων της παρούσας σύμβασης. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε εκτελεσθείσα ενέργεια ή εργασία μέσω jailbroken – rooted συσκευής ή/και σε jailbroken – rooted συσκευή και κάθε σχετική ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά εσάς. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να διακόψει την Υπηρεσία ή την πρόσβαση στην Εφαρμογή, ολικά ή μερικά, για λόγους σχετικούς με την ασφάλεια ή/και την υπόνοια για μη εγκεκριμένης ή δόλιας χρήσης jailbroken – rooted ή μη συσκευής. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ζημία προκαλούμενη από χρήση της Εφαρμογής σε συσκευή αυτού του είδους ή από την αδυναμία της Εφαρμογής να λειτουργήσει σωστά ή να μην λειτουργήσει καθόλου στην περίπτωση αυτή.
Δηλώνετε ότι γνωρίζετε να χειρίζεστε τη Συσκευή και τα προγράμματα που απαιτούνται για την εκ μέρους σας πρόσβαση και χρήση και της Εφαρμογής, ότι έχετε νόμιμη άδεια χρήσης των εν λόγω προγραμμάτων (τους όρους των οποίων τηρείτε), και ότι η Τράπεζα δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για την καταλληλότητα και την ασφάλεια της Συσκευής και των προγραμμάτων τρίτων που απαιτούνται για την εκ μέρους σας πρόσβαση και χρήση της Εφαρμογής.
Θα πρέπει να λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη φύλαξη της Συσκευής σας, και εάν αντιληφθείτε κλοπή, απώλεια ή υπεξαίρεση της Συσκευής ή μη εγκεκριμένη χρήση της από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, υποχρεούστε να μας ειδοποιήσετε χωρίς καθυστέρηση αποστέλλοντάς μας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@waiz.gr. Στην περίπτωση αυτή, δικαιούμαστε να απενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό σας στο WAIZ (περιλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης στους τραπεζικούς σας λογαριασμούς μέσω της Εφαρμογής). Σας συνιστούμε να ενημερώσετε σχετικά τον Πάροχο ή τους Παρόχους σας, για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των τραπεζικών λογαριασμών σας.
Η Εφαρμογή είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες του έτους. Σε περίπτωση που απαιτηθεί προγραμματισμένη ή έκτακτη τεχνική συντήρηση και αναβάθμιση, η πρόσβαση στις Υπηρεσίες ενδέχεται να διακοπεί ή να καθυστερήσει για διάφορους λόγους. Στις περιπτώσεις αυτές θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκατασταθεί η πρόσβαση στις Υπηρεσίες το συντομότερο δυνατόν.
Η Τράπεζα αναλαμβάνει να καταβάλει κάθε δυνατή επιμέλεια προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια της Εφαρμογής. Ωστόσο, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η Εφαρμογή είναι απρόσβλητη από τυχόν ιούς ή άλλο επιβλαβή κώδικα (malicious code), όπως και με τις περισσότερες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά.
Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή παρατηρηθούν τεχνικά σφάλματα κατά τη χρήση του WAIZ, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@waiz.gr.

6. Μεταβολή όρων

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιεί μονομερώς οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης, με μόνη την ανακοίνωσή τους σε εσάς μέσω της Εφαρμογής ή της ιστοσελίδας του WAIZ και οι αναθεωρημένοι Όροι τίθενται σε άμεση ισχύ αμέσως μόλις δημοσιευθούν. Εφόσον μετά τη δημοσίευση των αναθεωρημένων Όρων συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή και τις Υπηρεσίες, θεωρείται ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από οποιεσδήποτε μεταβολές στους Όρους.

7. Η ευθύνη σας

Βεβαιώνετε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχετε για την εγγραφή σας στις Υπηρεσίες και για τη χρήση αυτών, αναφορικά με εσάς ή/και τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς που καταχωρείτε στο WAIZ, είναι αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και επικαιροποιημένες (π.χ. όταν κλείνετε έναν τραπεζικό λογαριασμό ή όταν μεταβάλετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας) και διέπονται από τη Δήλωσή μας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, επιβεβαιώνετε και εγγυάστε ότι είστε ο νόμιμος δικαιούχος των καθορισμένων λογαριασμών που καταχωρείτε στο WAIZ.
Επίσης, βεβαιώνετε ότι έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες αναφορικά με την πρόσβαση στις Πληροφορίες Λογαριασμών. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη να ελέγχετε ότι η χρήση των Υπηρεσιών δεν έρχεται σε αντίθεση με τη σύμβαση σχέση που διατηρείτε με τον/τους Πάροχο/Παρόχους σας και με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας έναντι αυτών. Επομένως, παρακαλούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να έχετε νόμιμη πρόσβαση στις Υπηρεσίες.
Αναγνωρίζετε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια και νομιμότητα ή μη των Πληροφοριών των Λογαριασμών. Επίσης, αναγνωρίζετε ότι οι Υπηρεσίες έχουν καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα και αποτυπώνουν τις Πληροφορίες Λογαριασμών όπως αντλούνται, και ότι εσείς και ο Πάροχος ή οι Πάροχοί σας είστε απόλυτα υπεύθυνοι για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι τραπεζικοί σας λογαριασμοί.
Θα πρέπει να τηρείτε τα διαπιστευτήρια εισόδου σας απόρρητα και ασφαλή και να μας ενημερώνετε άμεσα σε περίπτωση που περιέλθει στην αντίληψή σας ή υποψιάζεστε μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους (π.χ. σε περίπτωση που η Συσκευή σας κλαπεί).
Για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, δεν θα πρέπει:
• να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε παράνομο τρόπο ή κατά παράβαση των παρόντων Όρων ή της εφαρμοστέας νομοθεσίας, ούτε να ενεργείτε με δόλο ή κακόβουλα
• να συμπεριφέρεστε με οποιονδήποτε τρόπο που περιορίζει ή εμποδίζει οποιονδήποτε τρίτο να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες, περιλαμβανομένης της απόπειρας πρόσβασης στον λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου ή παράκαμψης χαρακτηριστικών ασφάλειας,
• να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει ή να θέσει σε κίνδυνο τα συστήματά μας ή την ασφάλεια ή να παρέμβει στην ορθή λειτουργία των Υπηρεσιών, περιλαμβανομένης της μετάδοσης ή της απόπειρας μετάδοσης ιών ή άλλων επιβλαβών κωδίκων στα συστήματά μας,
• να παραβιάσετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με τις Υπηρεσίες.

Διατηρούμε το δικαίωμα να εκχωρήσουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τους παρόντες Όρους σε άλλη εταιρεία του Ομίλου της ΕΤΕ, χωρίς να επηρεάζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα και τις οι υποχρεώσεις σας. Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από τους παρόντες Όρους σε άλλο πρόσωπο, είτε ολικώς είτε μερικώς.

8. Η ευθύνη μας και επιφυλάξεις

Κατανοείτε πλήρως και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα ότι δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία σας, κατά τη χρήση της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών, οφειλόμενη σε δική σας παραβίαση, πράξη ή παράλειψη, σε γεγονότα που εκφεύγουν από τον έλεγχό μας, ή στην ανάγκη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων συμμόρφωσής μας με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις Υπηρεσίες.
Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις Υπηρεσίες ή μέσω αυτών καθίστανται διαθέσιμες αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν αποτελούν οικονομικές ή επαγγελματικές συμβουλές. Δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στις πληροφορίες, το περιεχόμενο ή το υλικό που παρατίθεται στις Υπηρεσίες ή μέσω αυτών, προκειμένου να λάβετε αποφάσεις διαχείρισης των οικονομικών σας. Η εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών εναπόκειται στην ελεύθερη βούλησή σας. Η Τράπεζα, οι θυγατρικές της, ή/και οι ενοποιούμενες με αυτήν εταιρείες, οι εκπρόσωποί της, οι διευθυντές της, οι αντιπρόσωποί της, και το προσωπικό της, ή/και άλλα πρόσωπα που σχετίζονται με αυτήν, δεν έχουν καμία υποχρέωση και δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με ή ως συνέπεια των επενδυτικών ή άλλων αποφάσεών σας για διαχείριση των οικονομικών σας που βασίστηκε στις Υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση σας συστήνουμε να απευθύνεστε σε εξειδικευμένους συμβούλους.
Δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, πληρότητα ή αξιοπιστία των πληροφοριών που αντλούμε για τους λογαριασμούς σας, οι οποίες σας παρέχονται όπως ακριβώς διατίθενται από τους Παρόχους σας.

9. Καταγγελία

Η Τράπεζα επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αναστείλει τη χρήση της Υπηρεσίας, για αντικειμενικώς ατιολογημένους λόγους σχετικούς με την ασφάλεια της Υπηρεσίας, την υπόνοια μη εγκεκριμένης ή απατηλής χρήσης της Υπηρεσίας ή για λόγους σχετικούς με την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς σας, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο.
Στις περιπτώσεις αυτές, η Τράπεζα θα σας ενημερώσει με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει κατάλληλο, για την αναστολή της χρήσης της Υπηρεσίας και τους λόγους αυτής, εφόσον είναι εφικτό πριν την αναστολή ή το αργότερο αμέσως μετά, εκτός εάν η ενημέρωση αυτή αντιβαίνει σε αντικειμενικώς αιτιολογημένους λόγους ασφαλείας ή απαγορεύεται από άλλη συναφή κοινοτική ή εθνική νομοθεσία.
Εφόσον πάψουν να υφίστανται οι λόγοι αναστολής της χρήσης της Υπηρεσίας, η Τράπεζα θα προβεί στην άρση της.
Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε την πρόσβαση στην Υπηρεσία και να καταγγείλουμε την παρούσα με άμεση ισχύ, ενδεικτικά στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους, που συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις, β) σε περίπτωση παύσης παροχής της Υπηρεσίας από την Τράπεζα, γ) σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης παράβασης σχετικής με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο ή εάν ζητηθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, δ) εάν έχουμε την υπόνοια μη εξουσιοδοτημένης ή δόλιας χρήσης της Εφαρμογής ή παραβίασης της ασφάλειας, ε) εάν κρίνουμε ότι υπάρχει βάσιμος λόγος για αυτό κ.τ.λ.
Οι παρόντες Όροι εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να καταγγελθούν από εσάς ή από εμάς. Εάν για οποιονδήποτε λόγο επιθυμείτε να τερματίσετε την παρούσα σύμβαση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, μπορείτε να επιλέξετε «Διαγραφή του Λογαριασμού μου» στο προφίλ που έχετε στο WAIZ και να απεγκαταστήσετε την Εφαρμογή από τη Συσκευή σας ή μπορείτε να μας αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@waiz.gr για να διαγράψουμε τον λογαριασμό σας και τη δυνατότητα πρόσβασής σας στην Εφαρμογή και στις Υπηρεσίες.

10. Πνευματική ιδιοκτησία

Με την αποδοχή των παρόντων Όρων χρήσης, συμφωνείτε ότι σας παρέχουμε μία μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και ελεύθερα ανακλητή άδεια εγκατάστασης και χρήσης της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών για προσωπική σας (μη εμπορική) χρήση σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Η άδεια αυτή θα λήξει αμέσως μόλις απενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας στο WAIZ ή διαγράψετε την Εφαρμογή ή σε περίπτωση καταγγελίας των παρόντων Όρων, σύμφωνα με την ενότητα IX ανωτέρω.
Οι παρόντες Όροι χρήσης δεν σας παρέχουν κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας επί των Υπηρεσιών και όλων των στοιχείων τους (όλων των εμπορικών σημάτων, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων βάσεων δεδομένων και των λοιπών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας οποιασδήποτε φύσης της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, βάσεων δεδομένων κ.λπ.) που είναι και παραμένουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία της Τράπεζας ή των δικαιοπαρόχων της. Απαγορεύεται η διανομή, ανατύπωση ή ηλεκτρονική αναπαραγωγή οποιουδήποτε περιεχομένου των Υπηρεσιών εν όλω ή εν μέρει για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας.

11. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Για τους σκοπούς εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και παροχής των Υπηρεσιών, η Τράπεζα, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας προβαίνει στη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Έχετε ενημερωθεί από την Τράπεζα με τρόπο σαφή και κατανοητό για την επεξεργασία των δεδομένων σας, τον σκοπό της επεξεργασίας τους, τους αποδέκτες των δεδομένων καθώς και τα δικαιώματα που σας παρέχει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ενώ παράλληλα αναλαμβάνετε την υποχρέωση της άμεσης ενημέρωσης της Τράπεζας για τυχόν μεταβολή των προσωπικών σας δεδομένων. Όσον αφορά τη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα ισχύουν οι όροι που παρατίθενται στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία σας έχει παρασχεθεί κατά την εγγραφή σας στις Υπηρεσίες. Η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του WAIZ www.waiz.gr καθώς και στην Εφαρμογή.
Σημειώστε ότι οι πληροφορίες σας που γνωστοποιούνται σε τρίτους παρόχους είναι περιορισμένες στο απαραίτητο επίπεδο για τη βέλτιστη παροχή ή βελτίωση των Υπηρεσιών. Δεν θα προβούμε σε πώληση των πληροφοριών σας σε τυχόν τρίτους.
Μέσω της χρήσης αυστηρών ελέγχων πρόσβασης, παρακολούθησης και κρυπτογράφησης, διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες που μας παρέχετε δεν είναι προσβάσιμες από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα.

12. Παράπονα

Για κάθε παράπονο ή διαφορά σε σχέση με την Εφαρμογή και τις Υπηρεσίες, μπορείτε να μας αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@waiz.gr.

13. Εφαρμοστέο δίκαιο – δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά ή απαίτηση που απορρέει άμεσα ή έμμεσα από τους παρόντες Όρους ή έχει σχέση με αυτούς, εφόσον δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση αυτής, κατά τόπον αρμόδια ορίζονται είτε τα δικαστήρια που είναι αρμόδια κατά τον ΚΠολΔ (όπως του τόπου κατοικίας σας ή του τόπου σύναψης της σύμβασης) είτε τα δικαστήρια της Αθήνας.

14. Διάφορα

Οι παρόντες Όροι χρήσης μαζί με την Δήλωσή μας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων συνιστούν το σύνολο της μεταξύ μας σύμβασης για την παροχή των Υπηρεσιών και υπερισχύουν κάθε προηγούμενης προφορικής ή έγγραφης συμφωνίας μας, αναφορικά με τις Υπηρεσίες.
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκ των παρόντων Όρων κηρυχθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρμόδια αρχή ανεφάρμοστος ή άκυρος, οι λοιποί Όροι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.